Tuyển dụng

Chuyên viên kinh doanh tại TPHCM
Cẩn tuyển 05 chuyên viên kinh doanh tại Thành phố Hồ Chính Minh
Tuyển giám đốc Chi nhánh TP.HCM
VNET cần tuyển 01 Giám đốc phụ trách chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh